CertiQA

ga voor kwaliteit!

Privacy management

De AVG

De Algemene Verordening Gegevensverwerking stelt hoge eisen aan uw organisatie. Een verordening met 173 overwegingen en 100 artikelen. En een deadline die allang verstreken is.  Waar begin je? En als je de eerste stappen gezet hebt, hoe zorg je dan dat die cyclus van continue verbetering op gang komt?

Wij kunnen u helpen om de voor u van toepassing zijnde regels te verduidelijken, de risico's van uw verwerkingen in te schatten en vooral ook - u helpen voorkomen dat uw tijd gaat naar de zaken die in uw situatie helemaal niet nodig zijn. Neem contact op.

Our services can also be provided in English.


Inventariseren en registreren

Voldoen aan de AVG begint met inventariseren. Welke gegevens heeft uw organisatie, welke daarvan zijn persoonsgegevens en welke regels zijn daarop in uw situatie van toepassing?

Welk doel streeft u na bij de verwerking, en is daar een legale grondslag voor te vinden?

Welke risico's zijn verbonden aan uw verwerking, en welke maatregelen zijn nodig om die risico's tot aanvaardbare niveau's terug te brengen?

Hoe zorgt u dat uw organisatie goed voorbereid is op mensen die hun rechten als betrokkene willen uitoefenen, zonder dat dit het primaire proces van de organisatie verstoord?

Hoe zorgt u dat u voorbereid bent op een inbreuk? Voorkomen is beter, maar dat lukt niet altijd.

Artikelen, uitleg

Niet iedereen leest de juridische taal van de verordening gemakkelijk. We kunnen voor u artikelen en trainingsmateriaal verzorgen over alle onderwerpen met betrekking tot de AVG die in uw situatie relevant zijn.

 

Privacybewustzijn

Inbreuken inzake privacy worden veel vaker veroorzaakt door menselijke fouten dan door malware of hackers.

Goede werkprocessen, gebaseerd op zorgvuldig handelen en kennis van de gevaren helpt enorm om de risico's te verkleinen. We helpen u er graag mee.