CertiQA

ga voor kwaliteit!

WELKOM BIJ CERTIQA

Advies en dienstverlening op het gebied van project management, privacy management, kwaliteitsborging en examenontwikkeling.

Ons doel is het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van project- en kwaliteitsmanagement en bij het certificeren van organisaties en van mensen.
Onze missie is professionals te helpen hun kwaliteit (verder) te verbeteren, met op de situatie toegesneden dienstverlening.
In het kort: professionele, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor een eerlijke prijs.


Advice and services in the field of project management, privacy management, quality assurance and exam development.

Our goal is to provide high-quality services in the areas of project and quality management and certification of persons and organizations.
Our mission is to help professionals to (further) improve their quality with services tailored to the situation.
In short: professional, high quality services for a fair price.